Över 130 ungdomar fick feriearbete

I år är det 133 ungdomar mellan 16 och 18 år som får feriearbete i kommunen. Bekämpa invasiva arter, måla möbler på äldreboende och bemanna sommarlovsbussen är en del av arbetsuppgifterna för ungdomarna.

minibussSommarbussen kommer att bemannas av feriearbetare.

Vanligtvis brukar feriearbete innebär jobb inom äldre- och barnomsorg. På grund av coronaviruset var det inte möjligt och Ulla Lundberg på arbetsmarknadsavdelningen har varit kreativ för att hitta andra arbetsuppgifter till ungdomarna.

– Tack vare gemensamma krafter med alla sektioner inom kommunen har vi kunnat erbjuda feriearbete till alla som har sökt, säger Ulla Lundberg.

Förutom bekämpning av invasiva arter, målning av utemöbler och bemanning av sommarlovsbuss är skräpplockning, skötsel av grönytor och tömma förråd åt bostadsbolaget Tranemobostäder en del av det som feriearbetarna får göra i år.

Alla feriearbetare jobbar i 90 timmar och de flesta påbörjar sitt arbete under vecka 25.

Utöver de traditionella ferieplatserna inom kommunal verksamhet har Tranemo kommun i år även satsat på feriearbete i det privata näringslivet. Företag har kunna anställa ungdomar med lönesubvention från kommunen.

– Det är 17 ungdomar som ska feriearbeta på privata företag. Det är både små och stora företag och några föreningar som har använt sig av den här möjligheten, säger Åsa Johansson på arbetsmarknadsenheten.

Åsa hoppas att det blir en repris på upplägget nästa sommar.

– Permitteringar och varsel har påverkat företagens möjlighet att anställa feriearbetare, säger hon.

Feriearbetarna på företagen får avtalsenlig lön. Kommunen subventionerar 50 procent av en timlön på högst 79 kronor, inklusive semesterersättning och för maximalt 90 timmar.


Publicerad den 10 juni 2020, senast ändrad den 15 juni 2020 av