Nu har alla brevsvar till feriearbetare skickats – kom ihåg att svara

Nu har vi skickat ut svar till alla som har sökt feriearbete. Kom ihåg att meddela om du har fått annat sommarjobb.

en hand och ett tangentbord.

I år gäller nya förutsättningar för dig som ska feriearbeta i kommunen. Detta på grund av den rådande situationen med samhällsspridning av coronaviruset.

Vi får inte placera några feriearbetare inom äldreomsorg, barnomsorg och funktionshinderområdet.

Du som har sökt feriearbete kommer under vecka 20-22  att få erbjudande om plats hem i din brevlåda. Det är viktigt att du svarar snabbt till arbetsmarknad@svenljunga.se om du vill ha det erbjudna arbetet eller ej.

Tack för ditt tålamod och visad förståelse inför den uppkomna situationen.


Publicerad den 22 maj 2020, senast ändrad den 25 maj 2020 av