Frågor om coronaviruset

Utbrottet av coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige. På krisinformation.se kan du löpande få uppdaterad och bekräftad information om viruset. krisinformation.se har också länkar till andra myndigheters hemsidor där det finns frågor och svar om coronaviruset.

Munskydd över en jordglob

Andra sidor som har bekräftad information

  • Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning och en frågor och svar-lista.
  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen ansvarig för smittskyddsfrågor. Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen.
  • UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
  • EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska

 


Publicerad den 4 februari 2020, senast ändrad den 12 februari 2020