Ungdomar får chans till feriearbete även inom det privata näringslivet

I sommar finns det för första gången möjlighet för företag att anställa ungdomar med subvention från Tranemo kommun. Tranemo kommun, tillsammans med Svenljunga kommun, satsar på ett nytt koncept för att få en hållbar och strategisk kompetensförsörjning.

En tjej med sin mobiltelefonFeriearbetare kan i sommar jobba inom det privata näringslivet.

Syftet med feriearbete är att ungdomar breddar sina kunskaper och sitt engagemang om arbetslivet inför sitt kommande studie- och yrkesval.
Tranemo värnar om att kompetens ska stanna i vårt närområde. Med feriearbete inom det privata näringslivet stärks chanserna att ungdomarna hittar något som kan vara deras framtida yrke.
– Vi tror att det här ger en god möjlighet för företagare att anställa ungdomar från kommunen under några veckor på sommaren, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.
Sommaren 2019 var det 132 ungdomar som feriearbetade i Tranemo kommun.
– Vår förhoppning är att ungdomar nu ska få prova på arbeten inom flera olika typer av verksamhet och få med sig nyttig erfarenhet som kanske gör att de lättare kan välja inriktning på gymnasiet, säger Tony Hansen.
Ungdomar födda år 2002 till 2004 kan få ett feriejobb, de behöver vara folkbokförda i Tranemo kommun och arbetsplatsen ska finnas i kommunen.
Kommunen subventionerar 50 procent av en timlön på högst 77 kronor, inklusive semesterersättning och för maximalt 90 timmar.
Maxbeloppet som kommunen kan betala är 3 465 kronor per feriearbetare och år.
Vi kommer att finnas på plats på Utbildning- och rekryteringsmässan, Tranemo sim-och idrottshall den 29 januari, mellan kl. 10.00–15.00. Där kan du få mer information om möjligheten att söka feriearbete inom det privata näringslivet.

Ansökan till årets feriearbete i kommunala verksamheter är öppen från och med 2 mars till och med 5 april.


Publicerad den 16 januari 2020, senast ändrad den 3 februari 2020