Topplacering för Tranemo när det gäller trygghet och säkerhet

Tranemo kommun hamnar på plats 44:e av Sveriges 290 kommuner i undersökningen Trygghet och säkerhet för år 2019. Rapporten har gjorts av Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Höghus och TranemosjönFoto: Andreas Natt och Dag

–  Det är glädjande och ytterligare ett fint bevis på att vi lever, verkar och bor i en trygg kommun, säger trygghetssamordnare Ingela Karlsson.

Det är inte alltid som kommunen har direkt möjlighet att påverka de olyckor och brott som sker i kommunen. Därför ska undersökningen ses som en nulägesredovisning av skillnader i utfall av trygghets- och säkerhetsarbetet.

Tranemo kommun arbetar aktivt med

Temat för undersökningen 2019 är brott och brottsförebyggande arbete, en fråga som blir allt mer aktuell. De områden som har kartlagts är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Uppgifterna i undersökningen bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet och SOS Alarm.

Undersökningen


Publicerad den 22 januari 2020, senast ändrad den 24 februari 2020

Kontakt