Färre dricker alkohol – attityden till narkotika förändrad

Ungdomarna i Tranemo kommun dricker mindre alkohol idag jämfört med för tre år sedan. Det är färre som röker och attityden till att prova narkotika har förändrats. Det visar den CAN-undersökningen som nyligen har genomförts.

Tre ungdomar som går.

I årets rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, framkommer det att ungdomarna i Tranemo dricker något mindre alkohol än vad de gjorde för sex år sedan.

Positivt är att färre ungdomar i årskurs 9 har bjudits på alkohol, från 35 procent år 2013 till endast 13 procent i år.

Undersökningen visar också att det är något färre unga som röker. Antalet snusare har däremot ökat.

Noterbart är att inställningen till narkotika har förändrats. Lusten att prova narkotika har ökat från nio procent till 13 procent.

Jämfört med 2016 har andelen ungdomar som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa i årskurs 9 minskat något, från 79 procent år 2016 till 68 procent 2019. Hos elever i gymnasieskolans årskurs 2 syns ingen förändring. Det är lika många som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa nu som för tre år sedan, omkring 70 procent.

Karin Eliasson, folkhälsostrateg i Tranemo kommun, kommenterar rapporten så här.

– Vi genomför ett antal föreläsningar varje år där alkohol- och drogproblematik lyfts. Vi har en intentionen att arbeta mer med föräldrasamverkan och trygga relationer. Arbete pågår både i skolvärlden och via enheten Trygg och säker kommun. Trygg och säker kommun gör gemensamma lägesbilder med det kommunala bostadsbolaget, polisen, näringslivet och civilsamhället. En ökad samverkan kring barn och unga är under arbete.

Här kan du läsa hela rapporten


Publicerad den 23 oktober 2019, senast ändrad den 23 oktober 2019 av