Dags att bekräfta skolskjuts inför höstterminen 2019

Nu är det dags för alla som tilldelats skolskjuts att bekräfta skolskjutsen inför höstterminen 2019.

Pojke med ryggsäck framför en skolskjutsbuss

För en tid sedan skickades beslut/bekräftelse ut till vårdnadshavare via skolskjutsportalen gällande skolskjuts inför höstterminen 2019. Oavsett om elev ansökt eller tilldelats skolskjuts automatiskt måste alltid skolskjutsen bekräftas. Skolskjutsen bekräftas i skolskjutsportalen. Sista datum att bekräfta skolskjutsen är den 31 maj. Om skolskjutsen inte bekräftas kommer eleven inte att planeras på en resa till skolstart 19/20 och en ansökan behöver skickas in.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att med säkerhet veta att du får uppdaterad information gällande skolskjuts och annan information som kommer från skolan behöver du se över dina kontaktuppgifter. Så här uppdaterar du dina kontaktuppgifter:

• Gå till länken uppdatera dina kontaktuppgifter.
• På sidan loggar du in via Bank-ID eller inloggad tjänst och uppdaterar dina kontaktuppgifter

Obs! Vi hämtar uppgifter från Skatteverket gällande vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Kontaktuppgifterna måste därför uppdateras via hemsidan och inte direkt i exempelvis Infomentor eller skolskjutsportalen, då slår inte uppdateringen igenom.


Publicerad den 28 maj 2019, senast ändrad den 27 maj 2019