Anmäl skolskjuts till julavslutningsdagen

Skolskjutsen under julavslutningsdagen den 21 december går inte som vanligt.

Trafikskylt för skolskjutsBild på skylt för skolskjuts.

Vårdnadshavare som har barn som vanligtvis åker skolskjuts till skolan behöver därför anmäla om de önskar skolskjuts även på julavslutningsdagen. Anmälan skickas senast den 10 december via e-post till: skolskjuts@tranemo.se. I anmälan ska framgå:

  • Barnets namn.
  • Barnets skola.
  • Om skolskjuts önskas både till och från julavslutningen eller endast enkel resa.

För högstadiet (ÅK 7-9) och gymnasiet gäller anmälan endast till och från anslutningsbussar. Linjetrafiken går som vanligt på morgonen och i anslutning till avslutningstiden på förmiddagen (extrabussar sätts in till de orter där ordinarie linjetrafik inte går under förmiddagen) . Mer information om tider för linjetrafiken, extrabussar och anslutningsbussar ges via Infomentor och gymnasiets veckoblad senast i början av vecka 51.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att med säkerhet veta att du får uppdaterad information som du behöver via exempelvis Infomentor och skolskjutsportalen behöver du se över dina kontaktuppgifter. För att uppdatera dina kontaktuppgifter, klicka på länken: Uppdatera dina kontaktuppgifter.

Obs! Vi hämtar uppgifter från Skatteverket gällande vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Kontaktuppgifterna måste därför uppdateras via hemsidan och inte direkt i exempelvis Infomentor eller skolskjutsportalen, då slår inte uppdateringen igenom.


Publicerad den 6 december 2018, senast ändrad den 10 december 2018