Förlängning av möjlighet till boende

Den 11 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att ordna boende till ensamkommande asylsökande som har blivit 18 år och befinner sig i en oavslutad asylprocess, under förutsättning att vissa kriterier var uppfyllda.

Elever som skriver

Beslutet gällde personer som tidigare varit ensamkommande unga som bott på HVB, stödboende eller familjehem i Tranemo kommun. Exempel på kriterier var att personen skulle vara över 18 år, gå i skolan i vår kommun och ha blivit erbjuden ett boende av migrationsverket utanför kommungränsen. Syftet med beslutet var att de asylsökande inte skulle behöva bryta upp sin skolgång i Tranemo kommun. Beslutet gäller till den 31 december 2018.

Allmänna utskottet föreslår en förlängning av möjlighet till boende på ett år, till 2019-12-31. Beslut fattas i kommunfullmäktige den 10 december.


Publicerad den 23 oktober 2018, senast ändrad den 8 november 2018