Vill du bli familjehem?

Vi är alltid i behov av familjehem för barn/ungdomar.

Fötter med olika slags skor på sig

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo med sina egna föräldrar av olika orsaker. Som familjehem i Tranemo kommun erbjuds ni utbildning, råd och stöd samt ekonomiskt ersättning.

Det krävs ingen särskild utbildning för att vara stöd åt ett barn och man behöver inte heller bo på någon speciellt plats. Familjehem kan vara i staden, på landet, i villa eller lägenhet. De krav socialkontoret ställer på dem som vill bli familjehem är att de ska ha tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn eller ungdom. Barnet /ungdomen bor tillsammans med dig och din familj och övrigt stöd kan till exempel vara att följa med barnet till läkaren, föra samtal med skolan mm.

Kontakta socialkontoret

För att få mera information samt ansöka om att bli familjehem gör du genom att ringa till socialkontorets växel, 0325-57 62 00, där du blir kopplad till ledig familjehemssekreterare.


Publicerad den 21 september 2018, senast ändrad den 21 september 2018 av