Vi måste ALLA hjälpas åt att spara på vattnet

Tänk dig för innan du sätter på vattenkranen. Det är extremt torrt i markerna runt om i kommunen – vi måste ALLA hjälpas åt att spara på vårt vatten, oavsett om man har egen brunn eller inte. Varje droppe räknas och vattnet är vårt viktigast livsmedel. Vi ber er att respektera det bevattningsförbud som råder i kommunen!

Dalstorpssjön i Dalstorp

Det har kommit in frågor till kommunen gällande uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag. Det är fortfarande nedanstående information som gäller.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. (Detta gäller samtliga vattendrag i Tranemo kommun)

Många av länets sjöar och vattendrag har nu mycket låga vattennivåer och enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar även grundvattennivåerna i vissa magasin på en negativ trend. Samtidigt pekar SMHI:s flerdygnsprognos på att det torra och varma vädret består. Det finns alltså ingen tillförsel av vatten att vänta under den närmaste perioden.

Begränsad tillgång

Ett förbud innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad, eftersom det finns risk för skada på naturmiljön. Varje större vattenuttag kan orsaka skada. Likaså kan summan av många små uttag skada växt- och djurlivet i bäckar och åar.

Riskerar åtal

Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken. Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

Kommunalt dricksvatten

När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller. Frågor om bevattning från kommunala vattentäkter hanteras av respektive kommun, kontaktperson i Tranemo kommun är VA-ingenjör Birgit Magnusson, telefon 0325-57 61 42.

Mer information

Länsstyrelsen arbetar för varaktigt hållbar vattenförsörjning och följer utvecklingen av vattennivåerna i länet.

Se mer information om vattensituationen via länken till höger på sidan.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

 • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annat i trädgårdar med annat än vattenkanna. Det gäller både befintliga och nyplanterade grönytor, träd och grödor samt fotbollsplaner och tennisplaner.
 • Att fylla privata pooler och badtunnor.
 • Att högtryckstvätta fasader, altaner eller liknande.
 • Att tvätta bilen hemma med slang.

Tips för att spara vatten

 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskpropp eller balja.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd kortprogram.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna, tvålar in dig eller rakar dig.
 • Duscha istället för att bada. Stäng av kranen medan du schamponerar eller tvålar in dig.
 • Var vaksam på vattenläckor. Om kranen eller toaletten läcker, byt packning.
 • Samla upp regnvatten för att använda till bevattning i trädgård etc.
 • Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas. Om du diskar för hand; använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningarna. Du kan också klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur med ett torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.

Publicerad den 8 augusti 2018, senast ändrad den 20 augusti 2018