”Hälsa på lika villkor?”

Folkhälsomyndigheten genomför en enkätundersökning som i dagarna skickats ut till nästan 75 000 personer i västra Götaland.

Ungdomar

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar. Du kan besvara enkäten antingen via pappersenkäten du får i brevlådan eller via webben.

Är du en av dem som fått enkäten?

Så här besvarar du den, klicka här så får du mer information från Folkhälsomyndigheten


Publicerad den 12 mars 2018, senast ändrad den 12 mars 2018