Är du med i en förening och har en utvecklingsidé?

Du vet väl om att föreningar har möjlighet att söka bidrag för folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun.

Händer på bollHänder i ett möte.

Folkhälsobidraget ska innebära start av projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt som sedan kan bli en ordinarie del i verksamheten. Bidrag kan sökas med upp till 10 000 kr.

Klicka här för att komma till ansökningsblanketten 

 

För ytterligare info

Folkhälsostrateg Karin Eliasson 0325-57 60 49, karin.eliasson@tranemo .se

Har du ingen förening, men kanske vill ha hjälp att starta en kring ett intresse du har – kontakta Annika Loman 0325-57 64 25, annika.loman@tranemo.se


Publicerad den 31 januari 2018, senast ändrad den 31 januari 2018