Tidiga insatser under asylprocessen – Länsstyrelsens nya uppdrag

Från och med 1 januari 2017 har Länsstyrelserna fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

PusselPussel

För det här arbetet kan Länsstyrelserna bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för uppdraget. Syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa. Bidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.

I första hand kan medlen sökas av organisationer inom civilsamhället. En organisation kan söka bidrag för verksamhet i flera län.

För mer information om hur medel kan sökas och om kommunens integrationsarbete kontakta integrationssamordnare Ingela Karlsson:
Tel: 073-148 31 83
E-post: ingela.karlsson1@tranemo.se

Information finns också att hämta på Länsstyrelsens hemsida.

Mer information finns också i denna presentation från Länsstyrelsen.


Publicerad den 21 februari 2017, senast ändrad den 21 februari 2017 av