Carita Brovall blir tf kommunchef

Idag den 25 januari har kommunstyrelsens allmänna utskott lagt förslag till kommunstyrelsen 13 februari, om att tillförordna Carita Brovall som kommunchef i Tranemo. Förordnandet är tänkt att gälla från den 14 februari och fram till den 31 december 2017. Under den här perioden kommer processen med rekrytering av ny tillsvidareanställd kommunchef att genomföras.

Carita BrovallCarita Brovall

Carita kommer att leda det övergripande arbetet som kommunchef och är ansvarig för hela kommunens förvaltning.

”Det lockar att få möjligheten att se hur man arbetar i en annan kommun och det är spännande och energigivande att få nya erfarenheter”, säger Carita

Idag har Carita en tf tjänst som kommunchef i Ulricehamn. Hon är tjänstledig från sin ordinarie tjänst som socialchef. Efter 30 år som anställd i Ulricehamns kommun har Carita god kännedom även om Tranemo kommun, kommunerna har tillsammans många gemensamma projekt och samarbeten. Carita har dessutom gästspelat i Tranemo tidigare, då hon under en period var MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) för både Tranemo och Ulricehamns kommuner.

”Vi har hittat en lösning som känns bra både med tanke på den erfarenheten som Carita har med sig och att det passar bra i tiden med hennes förordnande som tf kommunchef i Ulricehamn som avslutas i dagarna” säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordf.


Publicerad den 25 januari 2017, senast ändrad den 25 januari 2017