Tranemo kommun tecknar samtjänstavtal med Polisen

Den 22 december har ett samtjänstavtal mellan Tranemo kommun och polisen undertecknats. Ett samtjänstavtal mellan kommun och polis innebär att Tranemo kommun utför enklare polisiära förvaltningsuppgifter. Syftet med avtalet är att upprätthålla en polisiär service i kommunen, även fast polisstationen stängt.

Samtjänstavtal med polisenSamtjänstavtal med polisen

Vad innebär det i praktiken?

Genom samtjänstavtalet kommer kommunkontoret i Tranemo att;

  • Tillhandahålla blanketter och kontaktuppgifter till polisen.
  • Ta emot och skicka vidare inkommande handlingar till polisen.
  • Ta emot upphittat gods.

Öppettiderna för ovanstående tjänster kommer följa kommunkontorets ordinarie tider, vilka är måndag till fredag 07.30-16.00.

Mobilt poliskontor

Utöver samtjänstavtalet kommer polisen en dag i veckan att finnas i Tranemo kommun via ett mobilt poliskontor. Det mobila poliskontoret kommer vara en mobil polisstation bemannad med polis med all service förutom passhantering. Ett tydligt tecken på att polisen är i Tranemo.

Det mobila poliskontoret beräknas vara på plats någon gång under våren 2017. Tills dess att det mobila poliskontoret finns på plats kommer polisen att finnas på kommunkontoret i Tranemo tre timmar i veckan. Vilken dag och tid polisen kommer finnas på plats på kommunkontoret bestäms i början av januari.


Publicerad den 22 december 2016, senast ändrad den 4 januari 2017 av